Gewicht en kracht

Met betrekking tot procesbewaking bieden wij diverse load measuring pins (krachtopnemers / meetpennen) die ingezet kunnen worden om overload te voorkomen. Via een load monitor kunnen grenswaarden worden bepaald zodat bij het overschrijden hiervan een alarm kan worden geactiveerd.

Gewichtsensoren / krachtsensoren