Financiële rechtvaardiging van condition monitoring (deel 4/4)

In voorgaande artikelen werd achtereenvolgens besproken wat redenen zijn om te overwegen om een condition monitoring systeem aan te schaffen (deel 1), de financiële gevolgen van een maintenance beleid zonder condition monitoring systeem (deel 2) en de financiële gevolgen van een maintenance beleid met condition monitoring systeem (deel 3). Dit artikel gaat verder in op het uiteindelijke doel van elke investering; de investering moet uiteindelijk geld opleveren/ besparen. Dit kan met meerdere methoden worden berekend, welke gecombineerd een duidelijk inzicht geven in de investering. Enkele belangrijke besluitvormingsmethoden worden verder besproken.

Alle cijfers in dit artikel zijn fictief en puur ter indicatie; de werkelijke kosten en besparing kunnen afwijken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.  

Terugverdientijd (TVT)

Een zeer belangrijke factor; binnen welke tijdsspanne wordt de investering  terugverdiend. Een bedrijf kan hierbij een ultimatum stellen waarbinnen de investering moet worden terugverdiend. De terugverdientijd relatief makkelijk vast te stellen. Het nadeel van deze methode is dat het geen rekening houdt met inflatie en dat het uitgaat van een gelijkmatige terugbetaling. Het kan als volgt worden berekend (zie tabel 1):

  • kosten (k) / besparing (b) = terugverdientijd (TVT).

Rendement (R)

Sterk gerelateerd aan de terugverdientijd. Ook hier geldt dat inflatie niet wordt meegenomen. Het kan als volgt worden berekend (zie tabel 1:

  • besparing (b) / kosten (k) = rendement (R).

Return on Investment (ROI)

Deze methode is nauwkeuriger dan bovenstaande methoden omdat het rekening houdt met de waardvermindering en kosten van berging (na einde levensduur) van de equipment. Ook wordt het totale voordeel (benefit) tijdens een bepaalde periode meegenomen. De ROI bestaat uit drie berekeningen (zie tabel 1):

  • (kosten (k) – overige waarde (ow)) / aantal jaar (j) = jaarlijkse kosten (jk)
  • (opbrengst – totale kosten* (tk)) / aantal jaar (j) = kostenvoordeel (kv)
  • totale kosten* (tk) / opbrengst (o) = ROI

*Na correctie voor overige schrootwaarde (in voorbeeld €10.000)

Netto Contante Waarde (NCW)

Nauwkeuriger dan bovenstaande methoden omdat het alle periode van de levensduur van de equipment meeneemt, inflatie overweegt en rekening houdt met verschillende stromen van kosten en opbrengsten gedurende de levensspanne van de equipment. Deze methode is echter een stuk complexer dan voorgaande methoden. Hierbij moet eerst de Contante Waarde (CW) worden berekend (zie tabel 1). Vervolgens wordt de Netto Contante Waarde (NCW) berekend (zie tabel 1).

  • opbrengst (o)/ (1 + rente (r)² = Contante Waarde (CW)
  • Contante Waarde (CW) – totale kosten (tk) = Netto Contante Waarde (NCW)

Cost-Benefit Ratio (CBR)

Het Cost-Benefit Ratio (CBR) overweegt de grootte van de benodigde financiële investering. Het kan namelijk zijn dat de NCW voor twee concurrerende projecten gelijk is, terwijl de project kosten per project aanzienlijk verschillen. Hoe hoger het CBR, hoe beter. Het CBR kan als volgt berekend worden:

  • project kosten (pk) + Netto Constante Waarde (NCW) / project kosten (pk) = CBR

 


Toelichting tabel 1: De bovenstaande tabel geeft de relevante berekeningen voor het rechtvaardigen van het aanschaffen van een condition monitoring systeem. Merk op dat alle cijfers fictief zijn en puur ter illustratie gebruikt worden. De afkorting in de formules zijn eerder in de tekst beschreven, maar hieronder volgt een korte legenda:

k    = kosten                       TVT  = terugverdientijd
b    = besparing                 R      = rendement
ow  = overige waarde     JK     = jaarlijkse kosten
j      = aantal jaren             KV    = kostenvoordeel
o     = opbrengst               ROI   = return on investment
r      = rente                         CW   = contante waarde
tk    = totale kosten         NCW = netto contante waarde
pk   = project kosten       CBR  = cost-benefit ratio

 

 

 

 

 


Financiële rechtvaardiging van condition monitoring (deel 1 t/m 4)

U vindt hier het volledige artikel over de financiële rechtvaardiging van condition monitoring.

Download deel 1 tot en met 4 van dit artikel hier.

Kennis & cases

Op ons kennisblog plaatsen we informatieve artikelen en leerzame case-studies met betrekking tot procesinstrumentatie, condition monitoring, trillingsmetingen en machinebewaking.